• Complete onderhoudsbeurt:

  - Wapen wordt geheel uit de kolf gehaald

 • - Totaal reiniging van bascule of grendelhuis

 • - Loop reinigen (eventueel verwijderen van koper- en kruitaanslag)

  • - Geheel opnieuw invetten en oliën

  • - Schoonmaken van de kolf en hout oliën

  • - Controle van alle onderdelen op slijtage en/of breuk.


  • Controle van de kolf op:
   -
   Scheuren

  • Aanliggen van loop (kan slecht schotbeeld veroorzaken)

  • - Bedding (systeem zuiver pas in kolf maken wat schotbeeld

  •   aanzienlijk verbeterd).


   Controle check of alles vast zit:
   Mocht er tijdens reparatie of schoonmaak geconstateerd worden dat er slijtage of breuk is (wat niet door u is opgemerkt) dan wordt u eerst hiervan op de hoogte gebracht alvorens er overgegaan wordt tot reparatie of vervanging)

   

 •