Veluws Ambacht
Complete onderhoudsbeurt

Complete onderhoudsbeurt:

- Wapen wordt geheel uit de kolf gehaald

- Totaal reiniging van bascule of grendelhuis

- Loop reinigen (eventueel verwijderen van koper- en kruitaanslag)

 

- Geheel opnieuw invetten en oliën

- Schoonmaken van de kolf en hout oliën

- Controle van alle onderdelen op slijtage en/of breuk.

Controle van de kolf op

Controle van de kolf op:
- Scheuren

- Aanliggen van loop (kan slecht schotbeeld veroorzaken)

- Bedding (systeem zuiver pas in kolf maken wat het schotbeeld aanzienlijk verbeterd).

controle check of alles vast zit

Controle check of alles vast zit:
Mocht er tijdens reparatie of schoonmaak geconstateerd worden dat er slijtage of breuk is (wat niet door u is opgemerkt) dan wordt u eerst hiervan op de hoogte gebracht alvorens er overgegaan wordt tot reparatie of vervanging)